marți, 6 octombrie 2015

Erată la «Farsorul ,,științific” și teoria romanizării»

Situl protocronist AdD a revenit în forță cu un articol intitulat «Farsorul ,,științific” și teoria romanizării» care spulberă tot ce se știa în materie de lingvistică de-a lungul secolelor și de-a latul continentelor și anume că limba română este de origine traco-dacică și cumva primordială.

Am să încep cu concluzia care este de o simplitate care nu necesită nici o explicație, pentru orice om cu capul pe umeri: din limba dacică nu s-a păstrat aproape nimic, iar puținul rămas nu seamănă cu latina, pe de altă parte, limba română seamănă cu latină atât la gramatică cât și la vocabular. Concluzia este de o simplitate debordantă: limba dacică a fost latinizată și ca urmare a rezultat limba română. Cea mai mare greșeală pe care o fac protocroniștii este faptul că nu au habar de doctrina științifică și anume că acea concluzie enunțată mai sus nu poate modificată în lipsa unei dovezi verificabile, repetabile etc. referitoare la limba dacică. Mai departe, lingvistica este o știință umanistă dar cu mecanisme aproape matematice, putându-se reconstitui mecanismul romanizării. Orice discuție care încalcă aceste două principii este semidocție.

Acesta este esența inculturii dezvăluite în articolul menționat la care mai adăugăm și lipsa cruntă de bun simț a acestor dacomani care se cred superiori profesioniștilor dar le scapă cele mai elementare elemente de educație de bază. Dovezile la toate problemele și întrebările lor se află în incomensurabile cantități de studii științifice multe dintre ele disponibile astăzi online în diverse publicații sau pe situri precum academia.edu. Problema cu acestea este că sunt greu de citit, sunt multe și apoi trebuie trase concluzii la scară mare care necesită alte cunoștințe conexe din istorie.

Acestea sunt principalele două concluzii trase după lecturarea articolului menționat. Să intrăm și să mai analizăm câteva detalii din articol care ne vor demonstra câtă dreptate au autorii.

AdD: „Nici lucrătorii inteligenți din instituțiile academice, care au înțeles de la primul lor contact cu cercetarea că ceva nu este în regulă cu această teorie ciudată, născătoare de etimologii trase de păr ce sugerează o limbă română compusă din împrumuturi.”
VD: Oare de ce alte limbi romanice (franceza, spaniola, engleza) pot fi constituite din împrumuturi și româna nu?

AdD: „Obstacolul principal în calea renunțării la romanizare este hoarda de profitori de pe urma acesteia, pe care noi i-am numit ,,farsori «științifici»”.”
VD: La care noi adăugăm hoarda de jurnaliști care se dau mari cunoscători ai istoriei dar nu sunt în stare să poarte un dialog documentat, printr-un limbaj respectuos.

AdD: „Din cauza lor cercetarea în lingvistica autohtonă a pornit de pe fundamente greșite, ajungând azi să bată pasul pe loc. Ei sunt o categorie de inși cu funcții birocratice ce îndeplinesc în instituțiile oficiale același rol ca și politrucii în organizațiile de partid: nu de cercetători, ci de propagandiști. Politrucii propagau ideologia comunistă. Farsorii ,,științifici” propagă dogma romanizării.”
VD: Cine îi împiedică pe acești dacomani să scoată mari lucrări care să revoluționeze subiectul și să fie recunoscuți de către comunitatea internațională dacă în opinia lor cea românească are interese oculte? Răspunsul este simplu: impotența, incultura și lipsa bunului simț. Nimeni nu poate purta un dialog cu ei și nici nu au pe ce să discute.

AdD: „Pentru ei, revenirea la adevărul despre originea traco-dacă a limbii române ar fi o adevărată catastrofă.”
VD: O banală formulare pseudojurnalistică care nu poate fi susținută cu dovezi concrete ci numai prin indemonstrabile teorii ale conspirației.

AdD: „Trebuie să recunoaștem, birocrații aceștia nu au vocația cercetării. Dacă ar fi avut-o, și-ar fi pus niște întrebări și ar fi căutat răspunsuri.”
VD: Acești „birocrați” au scris cărți cât nu vor citi acești protocroniști în 10 vieți.

AdD: „Dar misiunea lor de agenți de influență ai romanizării și-o îndeplinesc cu brio.”
VD: După cum spuneam mai sus: teoria conspirației este singurul argument necesar și suficient în viziunea lor.

AdD: „Aidoma harpiilor din mitologie, care pângăreau cu excrementele lor hrana pământenilor pe care aveau ciudă, farsorii ,,științifici” atacă și pângăresc ideile și personalitatea celor ce pun la îndoială dogma romanizării.”
VD: Aici se dovedește foarte clar lipsa de educație cu iz științific a acestor personaje, ei victimizând printr-un atac la persoană. Situația este în fapt alta: dacă vreun profesionist atacă ceva, va ataca ideile lor, un om de înaltă ținută științifică nici nu va băga în seamă personalitatea unui astfel de incompetent deoarece acesta din urmă își dezvăluie impotența intelectuală din prima propoziție. Nici nu trebuie să-i asculți teoria.

AdD: „Primăvara dacică nu i-a luat prin surprindere. Erau și înainte unele încercări timide de a vorbi de continuitatea între limba geto-dacă și cea română, pe care farsorii le anihilau în fașă. Surpriza a venit însă de unde nu se așteptau. Tinerii români au manifestat un interes deosebit pentru strămoșii noștri reali, geto-dacii. Asta îi deranjează rău pe cei ce vor să vegetăm în minciună și superficialitate. Dorul tinerilor de profunzime îi sperie. Vreme de un sfert de veac le-au oferit tot felul de îndemnuri spre distracții ușoare, spre vulgaritate și pustiu sufletesc. Și deodată descoperă că neamul dacic se ridică, ca pasărea Phoenix din cenușă, exact în momentul când l-au crezut înfrânt și au început să facă din el preș de șters picioarele.”
VD: Minunate cuvinte, păcat că sunt doar literatură.

AdD: „Și atunci, ca să terfelească acest dor de strămoși al românilor, farsorii se grăbesc să-și îndeplinească misiunea de „harpii științifice” pe internet, la televizor, în ziare și edituri.”
VD: După cum am spus mai sus: lucrări științifice acceptate de comunitatea internațională sunt peste tot pe internet. Vezi periodicele științifice, academia.edu etc. La televiziune dacomanii nu vor accepta niciodată un dialog cu un înalt om de știință deoarece știe că nu are nici o șansă. De unde știu asta? Deoarece dacă ar fi vrut ar fi făcut-o. În schimb dacomanii nu scot decât dovezi care pot fi aruncate peste gard fără contact direct. Este mai sigur așa. În plus, comentariile care aduc contraargumente teoriilor protocroniste de pe siturile lor sunt moderate și nu văd lumina zilei niciodată. Mai adăugăm și aici nenumăratele discuții de pe forumuri unde de multe ori au fost reduși la tăcere, discuții care desigur că nu le devoalează și chiar îi rog pe protocroniști să mă provoace spunând că nu este adevărat. Și da, rânjesc în timp ce am scris această ultimă propoziție.

AdD: „Cum îl recunoști pe farsorul ,,științific”?
La prima vedere, este greu să-l identifici. Are echipamentul complet al unui pușcaș marin „științific”. Poartă mască de cercetător. Are patalama de doctor în științe. Titlu de profesor universitar. Câteva cărți și un site pe internet. Armele lui sunt manualele alcătuite de părinții romanizării. Unul mai gros și mai mincinos decât altul. De obicei stă la pândă în umbra unei catedre universitare, în biroul unei edituri sponsorizate de stat ori sub aripa călduță a unei cloști academice care scoate pe bandă rulantă noi generații de romanizatori.

VD: Discurs pseudojurnalistic. La fel dacomanii se bazează exclusiv pe cărți dacomane. Un ipocrit nu are dreptul de a combate un alt presupus ipocrit.

AdD: „Îl recunoști însă ușor când deschide gura. Are alergie la daci. Orice cuvânt de bine spus despre aceștia îi provoacă o stare de furie irațională. Nu admite discuții constructive. Tonul său este superior. Discursul autoritar. Dar autoriatea sa nu se bazează pe argumente, ci pe funcția ocupată în cadrul congregației ce conservă teoria romanizării. El consideră că nu merită să vorbești cu daciștii de la egal la egal. Aceștia sunt inferiori. Chiar dacă au, ca și el, o diplomă de licență, un titlu științific, sunt profesori universitari și autori de studii și cărți. Asta nu contează. Ei sunt inferiori, numai pentru că se ocupă de istoria dacilor.”
VD: Dacomanul are alergie la romani. Dacomanul consideră oamenii de știință inferiori (așa cum singuri au spus mai sus, deși au mai mulți ani de școală decât dânșii și mai multe cărți scrise decât au citit dumnealor). Un ipocrit nu poate deturna un alt presupus ipocrit.

AdD: „Farsorul ,,științific” este convins că numai el deține adevărul. Ceea ce îi permite să-și bată joc de valorile noastre naționale. Conform lui, românii continuă să se refere la mituri depășite. Eminescu este cadavrul nostru din debara de care trebuie să ne descotorosim dacă vrem să intrăm în Europa. Mihai Viteazu a fost un aventurier. Vlad Țepeș, un monstru sângeros. Patriotismul e o toxină. Dorul de adevăr, o prostie. Românii trebuie să-și creeze noi mituri identitare legate de globalizare. Adică ,,ubi bene, ibi patria”. Într-un cuvânt, răstălmăcește și întoarce totul pe dos, așa încât albul să pară negru, valoarea viciu iar măreția josnicie. Mistificând istoria și batjocorindu-ne strămoșii, noii ,,stâpâni” ai sufletelor noastre vor să trezească scârba tineretului pentru valorile naționale, pentru înaintași, și în final, o scârbă cosmică pentru țara lor și pentru ei înșiși.”
VD: Aici tind să le dau dreptate pe jumătate, în sensul că a apărut recent un nou soi de semidocți, așa numiții demitizatori care într-adevăr, privesc lucrurile precum în citatul mai sus menționat dar greșeala este identificarea acestora cu oamenii de știință. Nu. Demitizatorii nu sunt oameni de știință ci creatori de literatură. Adică exact ceea ce sunt și dacomanii. Din nou: un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „Limbajul
Există și la farsorii ,,științifici” o ierarhie. Cei de elită vorbesc limbă de lemn a științei dogmatice. Ei diriguiesc instituții și dau interviuri. Stau mai mult în prezidii și în ședințele unde se împart tichiile de doctor honoris causa. Apoi există cohortele. Din care fac parte inși destul de inteligenți, dar cu șira spinării gelatinoasă. Împăcându-se cu destinul de slugi ai purtătorilor de tichii, ei se prefac în niște simpli culegători de citate din pontifii romanizării. Aceștia nu au un limbaj propriu: ei ori își imită stăpânul, ori adoptă limba ștearsă a manualelor din care își pescuiesc citatele. Între elită și pescuitorii de citate există un corp de forțe speciale. Cei chemați să lupte cu dacomanii. Care acționează după principiul: scopul scuză mijloacele. În discursurile lor veți întâlni căderi spectaculoase de la un limbaj savantlâcos la unul ca la ușa cortului.”

VD: Oameni de știință (din orice ramură științifică) au un limbaj propriu pentru a se putea înțelege între ei indiferent de naționalitate și timp. Dacă unor oameni li se pare neinteligibil limbajul nu ar trebui să îl acuze ci să îl învețe. Apoi să arunce cu noroi în stânga și în dreapta. Pe de altă parte iată și dacomanii se coboară la nivelul lor și chiar mai jos prin lipsa acută de bun simț. Păi domnilor dacomani, dacă le sunteți atât de superiori acestor posesori ai unei limbi de lemn, domniile voastre în incomensurabila voastră înțelepciune și infinita cunoaștere vă coborâți la nivelul lor? Da. Deci, un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: ”Metoda
Marea tragedie a farsorilor științifici e că teoria romanizării, pe care o apără cu disperare, nu are argumente științifice. De aceea, orice mijloc este bun pentru a induce publicul în eroare.
Dar metoda lor preferată cu care ,,dovedesc” romanizarea este discreditarea oponentului.
[…]
El își atacă oponentul după principiul tuturor manipulatorilor: „Neagă vehement, spune orice bizarerie, zăpăcește cititorul; până acesta își va veni în fire, dacistul este anihilat.””

VD: Și care ar fi alternativa la această supoziție? Să iei întregul aparat lingvistic și să-l reciți de fiecare dată când un dacoman se trezește mai deștept ca Papa? Păi eu nu am văzut urmă de argument științific în articolul de mai sus ci doar discreditare printr-un limbaj de mahala. Deci? Un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „Or, arsenalul de bizarerii al farsorului ,,științific” e nespus de bogat. Cred și eu: în 150 de ani, în care dogma romanizării a stăpânit lingvistica națională, clișeele de inducere în eroare s-au înmulțit și perfecționat. De aceea, când este vorba de discuții cu adevărat științifice, farsorii tac mâlc. Dar când trebuie discreditat un dacist, le merge gura ca morișca. Căci o altă regulă a farsorilor glăsuiește: „Nu te apuca să combați dacistul pe teritoriu științific, poți pierde bătălia; atrage-l în mlaștina vorbelor deșarte, aici noi suntem în apele noastre.” În glodul vostru, precizăm noi.”
VD: Încă mai aștept un minim de argument științific din partea dacomanilor.

AdD: „Pentru asta, folosește diferite strategii ale diversiunii ,,științifice”. Cea mai sigură este distragerea atenției de la problema reală a romanizării – lipsa de argumente științifice – și înlocuirea lor cu diferite jonglerii. Asta când custodele romanizării este o fire elegantă. Dar de cele mai multe ori, farsorul mută discuția de la subiect spre persoana oponentului, căutând s-o înnoroieze cu mijloace ce nu au nimic cu polemica științifică. ,,Prost”, ,,analfabet”, ,,pușlama”, ,,vacă”, ,,bou” sunt doar câteva perle ,,științifice” cu care se susține romanizarea. Iar termenii de specialitate amestecați cu insultele sunt meniți să creeze confuzie. Pentru ca cititorul să nu observe discrepanța dintre kilotonele de maculatură scrise despre romanizare și lipsa totală de dovezi care s-o susțină.”
VD: Și cu toate acestea, comunitatea internațională continuă să recunoască doar munca oamenilor de știință. Oare de ce? Deoarece un ipocrit nu are dreptul să combată alt presupus ipocrit.

AdD: „Amplificat de negații și limbaj vulgar, mesajul subliminal al farsorului sugerează că nu-i șade bine unui tânăr modern să se intereseze de istorie și spiritualitate. ,,Să lăsăm asta pe seama specialiștilor”. Adică pe seama specialiștilor în măsluirea istoriei. Un tânăr ideal pentru farsor este cel ce aleargă după distracții și bani și pe care-l doare-n cot de valorile neamului. Cum iei o carte în mână și descoperi că ,,specialiștii” întorc istoria pe dos, cum devii imediat ,,prost”, ,,analfabet” ,,pușlama”,,vacă” și ,,bou”.”
VD: Încă aștept o urmă cât de fină de limbaj cu iz științific din partea dacomanilor ca să pot spune și altceva în afară de: un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „Denigrarea oponentului și tonul agresiv trebuie să suprime impulsul normal la un tânăr inteligent de a se revolta împotriva unei dogme antiștiințifice. Într-un cuvânt, ținta discursului unui farsor ,,științific” nu este luminarea tinerilor, ci îndobitocirea lor.”
VD: Care a fost până acum subiectul articolului dacoman? Combaterea teoriei romanizări? Nuuuu. Combaterea profesioniștilor. Concluzia? Un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „Citind articolul unui dacist, simți că autorul chiar este pasionat de ceea ce scrie și caută să dovedească cu argumente adevărul pe care el l-a descopeirit după lungi și dureroase căutări. Aici domnește claritatea și dorința de a cunoaște. Dar când citești comentariile critice bolduite ale farsorului este ca și cum ai intra într-o ceață otrăvitoare ce te sufocă cu negații și confuzie.”
VD: Haha! Îl invit pe orice dacoman să spună asta oricărui om de știință de oriunde: pasiunea este argument țtiințific. Penibil domnilor! Și în plus: un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „Cei care resping romanizarea sunt ,,săraci cu duhul”.
Adică, dacă el crede în teoria romanizării, este în mod automat un adevărat bogătaș în plan spiritual, iar cei care o pun la îndoială, chiar dacă vin cu argumente, sunt ,,săraci cu duhul”.”

VD: Dacomanii după ce că sunt inculți și lipsiți de bun simți sunt și penibili. Expresia „sărac cu duhul” nu înseamnă inferior spiritual. Ci cu totul altceva. Căutați în dogma creștină ce înseamnă această expresie. Prin urmare, dacă cineva a spus așa ceva, înseamnă că dacomanii au ratat finețea și eleganța cu care se râde de ei. Deci: un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: ,,Dacii au învățat latina de la romani în băile de la Sarmizegetusa lui Traian”.
VD: Nu comentez acest aspect. Dacă dacomanii cred că asta înseamnă romanizare în teoriile ștințifice nu ai cum discuta cu ei. Ei nu cunosc altceva. Prin urmare: un ipocrit nu are dreptul să combată alt ipocrit.

AdD: „Odată, într-un orășel din provincia Torino, am organizat pentru intelectualii italieni o serată consacrată lui Eminescu. Nimeni nu auzise până atunci de el. S-au citit poeziile lui în patru limbi: italiană, franceză, rusă și română. Când am citit în română O, mamă…, în sală s-a lăsat o liniște mormântală. Tăcerea a durat câteva clipe și după recitare. Apoi italienii au început să comenteze limba noastră, dar nici unul n-a zis că se aseamănă cu italiana sau că este romanică. Pur și simplu nu știau unde s-o încadreze.”
VD: În concluzie, auditoriul este un grup de idioți dacă nu au habar atât de general unde să încadreze limba română. Acesta este argument?!? Pentru unii da. Dar aceștia sunt niște ipocriți și nu au dreptul să combată alți presupuși ipocriți.

AdD: „Convingerea de beton a istoricilor oficiali că legionarii ne-au romanizat ,,rapid” și ,,ireversibil” este infirmată chiar de un urmaș al romanilor, Carlo Tagliavini: ,,Din punctul de vedere al lingvisticii romanice ar fi bine să se rețină două lucruri: noțiunea de romanitate a fost o noțiune esențial politică, iar romanii nu și-au propus nicicând o asimilare violentă a populațiilor supuse, și nu au încercat nicicând să-și impună limba lor”.”
VD: Întrebarea de 10 puncte este ce înseamnă rapid și ce legătură are dorința de impunere cu adoptarea. Aici este ipocrizia unuia care nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „Păstrez în arhiva mea o pagină dintr-un manual de limba italiană pentru clasele elementare, unde scrie în legătură cu cotropirile Imperiului roman: ,,unele popoare s-au romanizat, altele nu”.”
VD: Vreau să văd acest manual. Tot citatul, titlul, anul, editura, pagina. Până atunci, un ipocrit nu are dreptul să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „Un școlar isteț va întreba: ,,De ce unele popoare s-au romanizat iar altele nu?”
Este o întrebare esențială pentru un om care gândește.
Parcă-l văd pe dascălul italian zicându-i iritat: ,,Bertuccio, nu pune întrebări nelalocul lor.”
Clasa va râde. Iar Bertuccio cel isteț va trage concluzia că s-au romanizat popoarele care nu aveau limbă și vorbeau doar prin semne și urlete. Iar cei care aveau limbă nu s-au romanizat.”

VD: Vreau să văd acest dialog într-un context real și neregizat. Altfel, a vorbit doar un ipocrit care nu are dreptul să combată alt ipocrit.

AdD: „Prin fraza ,,limba latină… limba unei culturi superioare se impune” cam asta ni se sugerează. Iar când DEX-ul ne spune că avem o limbă alcătuită din împrumuturi, el vrea să ne convingă că suntem un neam lipsit de simțul creativității și al valorilor; avem doar simțul imitației.”
VD: Oare de ce aceste discuții nu se poartă în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Anglia etc.? Din cauză că un ipocrit dorește să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: „O teorie care-mi transmite un asemenea mesaj nu poate fi științifică. Este clar că-i născută din rațiuni politice și susținută de farsori din motive de carierism și comoditate.”
VD: Normal. Dar un discurs pseudojurnalistic care doar combate și nu demonstrează nimic este de o ținută științifică care provoacă lacrimi. Stimabilă dnă/dră ipocrită nu vă e jenă să încercați să combateți un presupus ipocrit?

AdD: „Dar trebuie să-i înțelegem pe farsori. O teorie falsă nu poate fi susținută decât prin impostură și artificii, prin sofisme și jonglerii.”
VD: Din ce am citit până acum fraza parcă se referă la dacomani.

AdD: „Iată un exemplu de sofism menit să amețească publicul neavizat: ,,Limba română, prin elementele latine moștenite, dovedește că cei care au adus latina în Dacia știau foarte bine latinește”.” Vă atrag atenția că nu vorbește femeia de serviciu a Universității, ci un profesor de la catedră! Care îi învinuiește pe daciști că îndrugă nonsensuri!”
VD: Tot nu s-a demonstrat ce nu este în regulă aici.

AdD: „Dacă un dacist ar spune: ,,Limba română, prin rădăcinile sale proto-indo-europene, dovedește că dacii vorbeau o limbă traco-dacă cu rezonanțe latine”, farsorul ,,științific” ar sări în sus, strigând că fac afirmații nefondate.”
VD: Reiau: nu avem cunoștințe cum arăta limba dacică, nici vreo altă limbă proto-dacică, limba română seamănă cu limba latină, în alte părți romanizarea este un fapt recunoscut. Deci care este problema? Problema este că un ipocrit încearcă să combată alt presupus ipocrit.

AdD: „Dar în timp ce rădăcinile proto-indo-europene au fost scoase în evidență de Mihai Vinereanu în al său Dicționar Etimologic al Limbii Române, farsorul chiar n-are nicio dovadă, când afirmă nonsensul de mai sus.”
VD: Sunt foarte provocat să comentez pe marginea valorii cărților dlui Vinereanu dar nu am s-o fac deoarece o asemenea combatere se face în bibliotecă nu pe un blog în 3 rânduri, fapt pe care dacomanii nu îl înțeleg și din această cauză rămânem la: un ipocrit dorește să combată un alt presupus ipocrit.

AdD: ”Eu aș zice că cel mai mare viciu al farsorilor noștri ,,științifici” este lipsa crasă de simț al ridicolului. Adică dacii s-au luptat pe viață și pe moarte împotriva romanilor, apărându-și identitatea națională. Decebal s-a sinucis pentru a nu trăi umilința de a fi târât din urma carului de triumf al lui Traian. Iar între anii 106 și 271, au avut loc 23 de războaie și revolte ale dacilor împotriva romanilor , până aceștia au fugit din Dacia, înainte de soroc și cu coada între vine. Dar tu, ditamai profesor universitar, afirmi cu aroganța celui ce se crede unicul om de știință din Univers că dacii nu aveau motive să nu accepte identitatea romană.”
VD: Aici este toată problema și în acest loc se dovedește toată incultura dacomanilor. În primul rând, ei nu înțeleg ce înseamnă romanizare. Ei consideră greșit că romanizarea înseamnă abandonul total al elementelor de cultură și civilizație dacică și înlocuirea lor cu cele de factură romană. Pe de altă parte ei o tot dau cu cei 165 de ani de ocupație pe 14% din teritoriu. Aceste cifre sunt absolut aberante. Romanizarea începe mult înainte de cucerire (vezi dovezi arheologice în cantități industriale pe academia.edu sau în orice repertoriu arheologic românesc) și pe un teritoriu mult mai mare de 14%. În acest ARTICOL, de pe prezentul blog, puteți vedea că orice cifră sub 38% este o aberație cruntă.

AdD: „Posibil că dacii voștri din teoria romanizării nu aveau motive, pentru că voi le atribuiți bizareriile voastre romanizatoare. Dar dacii cei adevărați, din realitatea istorică a antichității, aveau o mulțime de motive.”
VD: Da, doar că atunci când romanii din realitatea antichității din Provincia Dacia avea niște adevărate metropole din marmură, dați-mi voie să cred că avea motive să se teamă și să asculte de stăpân, pe limba stăpânului.

AdD: „Când un dacist aduce argumente incontestabile că dacii nu puteau fi romanizați în 160 de ani, în timp ce nu au romanizat alte popoare unde au stat mai mult, cum ar fi Grecia, Palestina sau Britania, farsorul îi răspunde pe un ton superior: ,,Nu contează anii de ocupație. Dar contează mai presus de orice numărul romanilor, care s-au stabilit în regiunea respectivă. Foarte puțini în Marea Britanie, foarte mulți în Dacia”.”
VD: Când unui dacoman i se spune că romanizarea a durat undeva înspre 800 de ani în total începând mult înainte de cucerire și terminând mult după retragerea Aureliană iar teritorial între Tisa, Prut și Marea Neagră, desigur că sare ca ars. Dar din singurul motiv că este prea incult să cunoască realitatea istorică și atenție că nu folosesc cuvântul adevăr ci realitatea care se reflectă indiscutabil în repertoriile arheologice românești. Și nici nu poate realiza că un ipocrit nu are dreptul să combată alt ipocrit.

AdD: „O zice cu atâta siguranță, ca și când ar fi condus el însuși recensământul romanilor din aceste provincii și ar fi constatat că în Britania erau prea puțini ca să fecundeze toate femeile. Pe când în Dacia producția de pui ,,romanizați” a fost semnificativă tocmai datorită numărului mare de masculi de prăsilă. Săracii romani din Dacia! La ce muncă sisifică i-au supus romanizatorii! Încât te întrebi: când își mai îndeplineau bieții masculi obligațiile de legionari, dacă se tăvăleau tot timpul prin paturile dacelor, prin lanurile de grâu și stogurile de fân, într-un cuvânt, pe unde apucau, ca să-și realizeze cu succes programul zilnic de însămânțare?”
VD: Chiar există recensăminte antice la propriu și moderne la figurat, ale teritoriului, populației și corpului militar roman din Provincia Dacia. Sunt unii care își bat capul cu asta. Pariu că nu aveți habar de ele?

AdD: „Este chiar ciudat că tratatele de istorie din antichitate nu pomenesc nimic despre eroismul legionarilor pe tărâmul fecundării dacelor?!”
VD: Sugestie către dacomani. Căutați termenul de „hasta pura” în Provincia Dacia. Nu știu, zic și eu, vedeți ce găsiți pe Google și apoi imaginați-vă ce puteți găsi în cărțile de specialitate. Dar hei! Ce contează? Important e ceea ce crede un ipocrit nu ceea ce este cu adevărat adevărat, ca să zic așa…

AdD: „Farsorul este atât de rupt de realitate, încât nu-și dă seama cât de ridicol este când afirmă că din aceste împreunări rezultau, ca de pe banda rulantă, bebeluși gata ,,romanizați”, care știau numai latina. Ca și cum femeile dace erau mute. Nu m-aș mira dacă farsorul ar zice că li se punea un căluș în gură, ca o măsură sigură pentru producția calitativă a romanizării. Imaginea dacelor cu prunci în brațe și căluș în gură este așa de comică, încât nu te poți abține să nu râzi. Dar farsorul, iritat, îți dă imediat replica ,,științfică”: ,,Asta nu-i o manieră serioasă de a discuta acest subiect!” Adică a spune prostologii pe tema fecundărilor colective și despre mame mute, care nu și-au putut transmite limba geto-dacă propriilor odrasle, este o manieră serioasă. Iar dacă eu, în virtutea unui normal simț al umorului, râd de aceste prostologii, atunci ,,nu e o manieră serioasă de a discuta acest subiect”.”
VD: Ca și alți semidocți, dacomanii nu au nici cunoștințele necesare pentru a înțelege aceste mecanisme, nici simțul timpului, pentru a realiza că latinizarea limbii nu s-a petrecut de la Traian într-o generație.

AdD: „Interzicerea de a râde este un fenomen propriu regimurilor despotice.”
VD: Nu este nici un regim despotic deoarece și de partea cealaltă a gardului se râde de incultura dacomană și vă asigur că sunt glume mult mai fine și mai elegante. Vezi un exemplu minunat AICI.

AdD: „Or, în teoria romanizării chiar există despotism. Agresivitatea cu care sunt insultați daciștii este un veritabil despotism ,,științific”. Farsorii încearcă din răsputeri să ne interzică să râdem de inepțiile lor, de lipsa de autocritică și mai ales de monumentul gândirii lor antiștiințifice care este DEX-ul, pe care editorul Dumitru Ioncică l-a numit inspirat ,,copilul infirm al Academiei Române”.”
VD: Vreau citat cu coordonate complete. Aud?

AdD: „Gheorghe Asachi are un desen Dochia și Traian după o litografie de Hofman și Schiavoni, unde împăratul roman îi face curte distinsei zâne dace pe fundalul unui peisaj muntos, dând astfel semnalul împreunărilor masive atât de dragi romanizatorilor.
Este o alegorie a romanizării.”

VD: Ioi! Un alt argument științific imbatabil răsărit din tabăra dacomană.

AdD: „Dar când mi se oferă imaginea falsă a iubirii dintre o focoasă domniță dacă și un homosexual roman, parcă văd înaintea mea nu o alegorie ci o farsă grotescă.”
VD: Grotesc este faptul că această alegorie este privită drept argument științific.

AdD: „Iată, o farsă grotescă este însăși teoria romanizării. Adevărul e că ea nu a avut loc, așa cum n-a avut loc împreunarea dintre domnița Dochia și pederastul Traian.”
VD: Mai țineți minte mai sus că dacomanii acuză profesioniștii că urăsc dacii? Cu ce este mai bun un dacoman care urăște romanii? Cu ce este mai bun un ipocrit care dorește să combată un alt presupus ipocrit?

AdD: „Alt argument forte al farsorului ,,științific”: ,,Idealul multora dintre supușii Romei era să devină civis romanus, căci asta le aducea o mulțime de înlesniri”.
Lipsit de simțul umorului, farsorul nu-și dă seama că și această afirmație declanșează imagini grotești. Nu cumva își închipuie că badea Gheorghe și lelea Ioana din creierii Munților Apuseni sau de pe malul Prutului își pierduseră somnul de grija de a deveni ,,civis romanus”? Oare ce mulțime de înlesniri or fi dobândind, odată cu acest statut, țăranii din cătunele uitate de lume, pe unde nici nu ajunsese picior de roman? De un lucru sunt sigură: cea mai mare înlesnire pe care romanii ar fi putut s-o aducă dacilor era să-și ia cât mai repede tălpășița din Dacia, să nu le mai fure sarea și aurul, să nu le ia flăcăii și să-i ducă în lumea albă, ca să prade alte neamuri pentru desfrânații din Senatul roman, și de unde multora le venea acasă doar numele.”

VD: Eu doar întreb, fără a avea un răspuns de oferit: oare ce căuta familia regelui Pieporus la Roma (CIL, VI, 1801)? O fi într-un fel sau altul o formă de romanizare? Nuuuuu, bineînțeles că nu!

AdD: „Farsorul învinuiește daciștii că „bat câmpii”, când scot în evidență trăsăturile pozitive ale dacilor. Dar nu se vede pe sine cât de penibil este când aduce elogii Romei și limbii latine și ridică în slăvi mândria de a fi roman și de a avea o obârșie atât de onorabilă, de nobilă.
Parcă dacă ne tragem din daci este mai puțin onorabil.”

VD: Este un enunț pseudojurnalistic și penibil. Nimeni nu din corpul istoricilor profesioniști nu susține așa ceva.

AdD: „Parcă faptul că Roma se afla în maximă expansiune îi încălzea cu ceva pe dacii de la plug, de la stână și de la stative. Sau pe cei ce-și vedeau fiii măcelăriți, femeile violate și avuția furată. Nu cred că dacii îi admirau pe violatorii țării lor. Îl poate admira pe ocupant doar un laș care nu are nimic sfânt. Sau un mankurt rupt de rădăcinile strămoșilor. Ori un farsor ,,științific” care și-a vândut inteligența pe un blid de linte.”
VD: Vezi mai sus întrebarea despre familia regelui Pieporus.

AdD: „Este clar că în tabăra romanizatorilor s-a creat acum o stare de confuzie. În secolul al XIX-lea, când au oficializat teoria romanizării, nici în cele mai urâte coșmaruri nu-și închipuia nimeni că va veni epoca internetului, când tinerii curioși se vor documenta despre daci în această mare bibliotecă virtuală. Și își vor folosi cunoașterea limbilor citind cărțile savanților străini despre civilizația și cultura preistorică a țării noastre.”
VD: Eh, să nu exagerăm acum cu cât și cum se documentează acești tineri și ce valoare au informațiile lor. Dacă răsfoiți AICI sau AICI erata de la celebrele filme „Adevărul despre daci”, veți vedea dovezi bazate pe citate inventate, sau preluate din romane etc. care spun totul despre înalta ținută științifică a acestor luptători pentru adevărul istoric. Și acum va veni celebra replică: ei, nah, or greșit și ei puțin acolo. Nu stimabililor! Jumătate sunt prostii! Și nu prostioare ci catastrofe!

AdD: „Cu mult dispreț și agresivitate, romanizatorii îi numesc ,,frustrați”, ,, ignoranți”, „dacopați”.”
VD: Nu. Singurele acuze sunt incultura și lipsa bunului simț.

AdD: „Cu un limbaj de mahala nu aperi deloc romanizarea. Ci o discredutezi arătând că ai nimerit întâmplător la catedra universitară. Iar adevăratul ei titular este șomer ori a plecat în străinătate să lucreze pe șantiere, ca să-și întrețină familia, în loc să sporească cu geniul său averea spirituală a țării. Iar în locul lui un vierme mediocru aruncă cu glodul gândirii sale limitate în puținii temerari pe care-i mai are neamul nostru. Ca să-i alunge și pe aceștia din țară.”
VD: Deci, cei care acuză pe cei care folosesc un limbaj licențios o fac printr-un limbaj licențios. Nu vi se pare a fi un război între un ipocrit și un presupus ipocrit?

AdD: „Când îl auzi zicându-ți „prost”, „diletant”, „ignorant”, „pușlama”, „neprofesionist” și că „știi puțină istorie”, nu-l crede. În gura farsorului, cuvintele n-au valoare.”
VD: Dimpotrivă nu asculta de cel care îți spune să te ferești de cei care te fac să-ți astupi urechile. Ascultă de cel care îți oferă informațiile verificabile. Că de vorbărie e în stare orice ipocrit care dorește să combată un presupus ipocrit.

AdD: ”Răspunde-i cu demnitate: „Tocmai de asta mă interesez de strămoși, ca să știu mai multă istorie. Și cu cât îi cunosc mai mult pe daci, cu atât mai puțin cred în romanizare. Refuz să cred într-o teorie ce-mi impune minciuna drept adevăr. Refuz să cred în ea numai de frica discreditării. Ori pentru că-i oficială. Îmi asum libertatea de a alege între teoria oficială și Adevăr.””
VD: Adică un Adevăr care se bazează pe citate inventate și pe romane istorice. Pricepeți dragi dacomani de ce sunteți penibili? Vă bazați pe, repet, citate false și romane, pentru a susține o teorie pe care aveți impertinența să o denumiți Adevăr, cu A mare și vă mirați că nu sunteți luați în seamă? Când veți produce primul articol acceptat într-o mare publicație străină, veți avea dreptul să spuneți că alții nu au dreptate. Și să folosiți limbaj trivial, niciodată, dacă sunteți oamenii care tot spuneți că sunteți. Dar până acolo e drum lung, ani grei de școală, zeci de articole de publicat și mă tem că nici o șansă.

22 de comentarii:

 1. "AdD: „Iată, o farsă grotescă este însăși teoria romanizării. Adevărul e că ea nu a avut loc, așa cum n-a avut loc împreunarea dintre domnița Dochia și pederastul Traian.”
  VD: Mai țineți minte mai sus că dacomanii acuză profesioniștii că urăsc dacii? Cu ce este mai bun un dacoman care urăște romanii? Cu ce este mai bun un ipocrit care dorește să combată un alt presupus ipocrit?"

  Destul de ciudat, daca te gandesti ca ei si nimeni altii s-au pus (in filmele Dacii: Adevaruri Tulburatoare si Dacii: Noi Dezvaluiri) sa inventeze citate pentru a-l scoate pe Traian trac si frate cu dacii in tara carora s-a intors (chestia cu "ma intorc in tara strabunilor mei"). Intr-un alt interviu, Roxin in persoana spune urmatoarele (redau fragmente, contextul se poate vedea in link):

  "Daniel Roxin: O parte dintre strămoșii romanilor sunt traci, adică din același neam cu geto-dacii.
  Rep.: Dacă dacii şi romanii aveau aceleaşi origini, de ce s-au mai bătut? Nu puteau să se-nţeleagă ca fraţii?
  D.R.: S-au bătut pe principiul care spune că „frate-frate, dar brânza e pe bani”. "

  http://www.academiacatavencu.info/interviu/daniel-roxin-dacii-au-fost-primii-care-au-folosit-principiile-tehnologiei-xerox-3d-21822

  adica romanii aia cu toate relele lor, erau de fapt daci, dupa cum spun ei.

  Chestia lui Roxin "ca nu stiau italienii unde sa incadreze limba romana" eu zic ca e gherla totala, nu e nestiinta italienilor alora. N-am mai auzit de chestia asta Pina acuma, nici macar dacomanii nu neaga asemanarea (mare, nu oricum) a rom^nei cu italiana. Ce spun ei este ca desi rom^na, italiana si spaniola seamana bine intre ele, niciuna dintre ele nu prea seamana cu latina. Merg in felul asta pe ideea ca italiana, spaniola, rom^na etc sunt limbi romanice ca nume generic, ele de fapt neprovenind din latina, ci din limbi mai vechi, care existatu bine.mersi dinaintea venirii romanilor pe acele teritorii, dinainte de vreun contact cu latina. Altfel spus, nimeni nu s-a romanizat, totul e fond prelatin. Dar sa nege asemanarea evidenta a rom^nei cu italiana...nu am auzit pe nimeni.
  Colegii mei cand ma auzeau vorbind la Telefon cu nevasta-mea ma intrebau daca stiu italiana, ca li se pare asemenator ceea ce vorbesc.
  Ce dovada mai mare exista, cand capsunarul sau sezonierul rom^n dupa 3-4 luni o rupe binisor cat sa se descurce cu italiana sau spaniola, iar daca prinde de lucru de sta un an sau mai mult vine toba, in timp ce prin Germania, Olanda si dupa ani de zile i se impleticeste limba in gura si i se pare o adevarata provocare sa invete limbile alea. Acelasi drac daca-l duci in RUsia, Bulgaria, Polonia.
  Sa ia oricare (care nu stie nici italiana sau spaniola, nici germana sau rusa) si sa vada un fragment de film in fiecare din limbile enumerate si sa faca diferenta cat intelege in fiecare din cazuri.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta nu-i nimic.
   Roxin zice în "Dacii-Noi dezvaluiri" că dacii vorbeau "o latină aproximativă" din moşi strămoşi şi nu era nevoie de nici o romanizare ca să-i poată înţelege pe romani.De cealaltă parte Ovidiu relatează că în perioada 8-18 d.Hr."barbarii (geţii) nu cunosc limba latină".Dacă luăm,forţând realitatea,anul 106 ca dată a primelor contacte culturale între daci şi romani vedem că în circa 88 de ani limba dacilor (aceeaşi cu a geţilor) s-a transformat dintr-o limbă total diferită de latină într-o "latină aproximativă".Repet fără să fie influenţată de latina vorbită de romani,întrucât dacomanii nu acceptă vreo influenţă romană asupra dacilor înainte de cucerirea Daciei.Deci ei nu acceptă romanizarea dacilor vezi-Doamne pentru că 170 de ani (la atât reduc ei legăturile dacilor cu Roma)sunt insuficienţi pentru ca dacii să-şi însuşească limba latină,dar,dacă mergem pe ideile lor,88 de ani sunt suficienţi pentru ca limba dacilor să devină latină de la sine,fără influenţe exterioare.
   Şi sunt oameni care nu văd nici o problemă în toată tărăşenia asta.Pot şi or să accepte ABSOLUT ORICE nebunie numai romanizarea dacilor nu!
   Să ferească Dumnezeu!

   Ștergere
  2. Mda, in schimb ei nu vad nicio problema ca o oarecare populatie care ar fi plecat din zona Dunarii in Italia sa fi dacizat toata peninsula si sa fi asimilat populatiile gasite pe acolo, asa incat romanii erau tot daci, iar razboaiele daco-romane au fost ale unor daci impotriva altor daci (vorba cantecului dacoman, fratricide) si ca latina se trage din daca. E ceva cu gena sfanta daca, care poate daciza tot, dar nu are cum sa se lase romanizata. Nu-i nicio problema pentru ei sa zica ca dutch-ii sunt daci, desi vorbesc olandeza, ai de aici nu-si puteau lasa limba si nici n-o putea influenta nimic..


   "Pot şi or să accepte ABSOLUT ORICE nebunie numai romanizarea dacilor nu!"

   Da, geto-dacii, care erau totuna cu gotii, nu-i asa, au devenit danezi, suedezi, olandezi, orice, numai rom^ni prin romanizare nu.

   Ștergere
  3. Pe mine mă distrează că sunt niște tăntălăi din simplul motiv că de ar înțelege că romanizarea nu înseamnă abandonul total al elementelor de cultură și civilizație dacică (deoarece ei asta înțeleg prin romanizare), ar putea bate apa-n piuă cu filonul dacic din preistorie până la Dacia Duster și din America până în Japonia (pe motivul că toți dintr-un singur mormoloc ne tragem până la urmă) fără să se poată lua nimeni de ei.

   Ștergere
 2. Sunt niste jeguri totale in modul de gandire, in general, rebuturi ale gandirii umane. Un exemplu:

  istoriografia rom^neasca enumera niste factori de romanizare...1,2,3....In principal sandramaua se refera la limba, adoptarea unor elemente de cultura, asumarea constiintei ca e cetatean Roman (precum in inscriptiile de genul "civis romanus, natus dacus" a lui Daiz Comozoi), adoptarea (benevola) de prenume romane, botezarea copiilor cu pronume romane (ca si copii acelui Comozoi, Justus si Valens, numele romanizate ale imparatilor traco daci (Gaius Galerius Valerius) sau un prenume dac si unul Roman, integrarea in lumea romana etc. Etnogeneza, aportul genetic efectiv al romanilor e trecut ca unul dintre cele mai marunte, nici nu pun cu adevarat baza pe el. Ceea ce specifica, si nu poate fi combatut (se compara cu celelalte provincii, exista diplome militare etc.) este ca din moment ce-si faceau veacul in provincie, militarii cetateni romani (legionarii) si auxiliarii se stabileau pe pamantul pe care erau lasati la vatra (in cazul de fata provincia Dacia). In mod logic, cel Putin in majoritatea cazurilor, acela isi gasea o consoarta de pe teritoriu. Aia putea fi autohtona (daca), putea fi colonista, a carei familie venise in Dacia de 1-2-3 generatii (si deci si ea devenita deja autohtona), putea fi colonista relativ nou venita in provincie. Evident ca nu exista tipare pentru asa ceva si nu-i cum se potriveste, ci cum se nimereste. Mai este (in treacat fie spus) si aspectul saracirii taranimii din Italia (prin cresterea continua a numarului de sclavi si folosirea lor de catre latifundiari), Motiv pentru care au fost si ei incurajati sa vina in noua provincie ( s-a creat, dupa cum stim conceptul de Dacia Felix, o noua regiune, cu posibilitati pentru toti). In fine, revin la ideea ca istoricii nu au batut niciodata saua pe etnogeneza. Era in treacat, la si altele, mentionat aspectul veteranilor care se stabileau pe teritoriul pe care se "liberau". Femeia aceea care-i devenea consoarta si de care etnie o fi fost ea se casatorea cu acel om si faceau casa impreuna, intemeiau o FAMILIE. Geeee....e de neinchipuit, ce mai, sunt sigur ca niciun ardelean nu s-a casatorit vreodata cu vreo unguroaica, nici ardeleanca cu vreun ungur. Era doar mentionarea unui aspect comun al vietii din provincie.

  Ce spun dacomanii : "găăăă....auzi ce spun istoricii, ca s-au pus legionarii romani pe violat dacite in masa, ca sa faca daco-romani"

  Roxin, aci in articolul citat: "Pe când în Dacia producția de pui ,,romanizați” a fost semnificativă tocmai datorită numărului mare de masculi de prăsilă. Săracii romani din Dacia! La ce muncă sisifică i-au supus romanizatorii! Încât te întrebi: când își mai îndeplineau bieții masculi obligațiile de legionari, dacă se tăvăleau tot timpul prin paturile dacelor,..."

  sau:

  „Este chiar ciudat că tratatele de istorie din antichitate nu pomenesc nimic despre eroismul legionarilor pe tărâmul fecundării dacelor?!”

  ce zice N. Savescu: "găăăăăă.....auzi ce zic istoricii rom^ni, ca dacitele erau curve, ca s-au grabit sa sara in patul invingatorului, sa handraleasca cu legionarii romani".

  Omul poate reda cu voce tare sau pe hartie doar ceea ce si atata cat ii permite modul si nivelul de gandire.

  Poate dacul care a coborat de pe columna ii poate invata ceva istorie (are de unde sa ii invete, stiinta si bunul simt ii permite):

  http://romaniaistorica.ro/2012/02/25/badea-cartan-un-daccoborat-de-pe-columna/

  RăspundețiȘtergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 4. "Reiau: nu avem cunoștințe cum arăta limba dacică, nici vreo altă limbă proto-dacică, limba română seamănă cu limba latină, în alte părți romanizarea este un fapt recunoscut. Deci care este problema? Problema este că un ipocrit încearcă să combată alt presupus ipocrit." VD.
  Ei, aveţi de mult dar tu nu ai aflat şi dacă aflii respingi, că asta dovedeşte că dacii nu s-au romanizat lingvistic. Vezi aici: http://limbatracaantica.jimdo.com/

  RăspundețiȘtergere
 5. Toti cei care au incercat despartirea acestui text au folosit alfabetul clasic grecesc. E de observat ca grecii au folosit mai multe alfabete pina sa apara cel clasic. In aceste alfabete unele sunete erau marcate altfel, d ex sunetul R a fost marcat intru-un loc cu litera D, in alt loc cu un R. Mai inainte de mine a incercat valoarea P pt P-ul de pe text cercetătoarea Cornelia Velcescu. Ea nu adespartit bine acest text. Eu de la ea am luat ideea ca s-ar putea ca unele litere sa nu aiba valoarea fonetica din alf clasic grecesc. In antichitate au existat multe alfabete ce au continut litere grecesti dar si latine, iar pe teritoriul Greciei au existat cel putin 5 alfabete asemanatoare intre ele. Alfabetul cu care e scris acest text a fost unul dintre multele alfabete tracice. Multe din literele alf trac de pe inel au valoarea celor grecesti de la Atena (alf clasic) P si Z au insa valori diferite. De ce nu le reprosezi englezilor ca citesc literele alfabetului latin altfel? Ai crezut ca toti au citit lafel literele din grecesti in grecia? Nici macar acolo nu a fost o unitate. De ce ar fi trebuit ca tracii sa citeasca literele lafel ca grecii din Atena? O cautare pe Google despre alfabetele antice grecesti iti va aduce numeroase informatii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Să lăsăm ce știu eu sau nu, ce pot afla sau nu printr-o căutare pe Google. Învățați să argumentați. De exemplu, la faza asta cu alesul aleator al așa ziselor valori fonetice diferite pentru RO mă lăsați absolut rece. Trebuie să oferiți un argument pentru înlocuirea lui RO cu PI. În concluzie: ce alte argumente istorice (arheologice sau de altă natură) vă dă dreptul să înlocuiți valoarea fonetică a lui RO? Că din ce ați spus mai sus rezultă că doar așa vă cade bine dv. să despărțiți textul...

   Trebui să învățați naibii o dată că fără argumente, teoriile voastre sunt doar păreri în vânt. Și lăudăroșenia nesusținută e doar fudulie. Deci să auzim...

   Ștergere
 6. Păi, de ce să lăsăm? Dacă nu ştii nu poţi înţelege ce spun eu. Nu e cazul să mă înveţi tu să argumentez după ce eu am publicat argumentarea pt textul de pe inel. NU E NICI UN ALES ALEATOR!!! Văd că nu pricepi lucruri explicate. Numai DOUĂ litere nu au valoarea din alf grexesc clasic de la Atena.Dar chiar şi la Atena înainte de cel clasic a fost alt alfabet asemănător! Argumentul pentru înlocuirea lui R cu P? Păi, l-am explicat scurt în lucrare: am pus un tabel făcut de lingvişti cu alfabetele greceşti antice. E foarte clar.Dacă nu pricepi înseamnă că nu poţi pricepe. Dacă Ro s-a scris în Grecia antică în 3 feluri, cum poţi pretinde ca tracii să o fi scris exact ca în alfebetul atenian clasic?
  Trebuie să înveţi să înţelegi argumentele şi eventual să înţelegi că limba este un sistem de semnalizare, adică adică dacă un text scris continuu a fost despărţit în romîneşte înseamnă că aceea e limba în care a fost scris şi deci despărţirea e corectă.

  RăspundețiȘtergere
 7. Articolul de mai sus e plin de prostii, de ex:"Am să încep cu concluzia care este de o simplitate care nu necesită nici o explicație, pentru orice om cu capul pe umeri: din limba dacică nu s-a păstrat aproape nimic, iar puținul rămas nu seamănă cu latina, pe de altă parte, limba română seamănă cu latină atât la gramatică cât și la vocabular."
  1)Chiar în sec 19 savanţii latinomani au găsit cu o metodă simplă 170 de cuvinte în limba română. De atunci s-au mai găsit peste 500 sigure. Sînt numeroase regionalisme care nu se găsesc nici în latină şi nici în vreo altă limbă.
  2)Româna NU are tipul de gramatică latină, adică sintaxa şi morfologia sînt diferite în romîpnă şi latină. Afirmaţia că ar fi egale dovedeşte incultură crasă.
  Vocabularul este doar în parte, sub 25%, asemănător. Un lingvist a scris că maxim 14% este asemănător vocabularul romînesc cu cel latinesc. El a luat în calcul în acest caz limba populară, adică graiurile. Uite un exemplu dat de mine:" Mi-o chicat o pierjă pi borta bagdadii di mi-o feştelit prostirea de la oghial". E vreun cuvint care ar putea trece ca fiind sigur de origine latină aici? Eu cred că, nu.
  Tipul care a scris articolul are capul pe umeri ca să nu îi plouă în gît.

  RăspundețiȘtergere
 8. Sorin Turle, tu eşti acela care semnezi Sorin pe forumul Softpedia?

  RăspundețiȘtergere
 9. Deci din câte văd dv, pe inel, pe RO îl citiți P și pe PI îl citiți II (adică dublu i să ne înțelegem)
  :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  Sunteți un cretin.

  RăspundețiȘtergere
 10. Răspuns pt toţi tîmpiţii, nesimţiţii, idioţii care pun problema precum acest Velico Dacus:
  Citiţi aici: Juan Carlos, Juhnker, Hahn, John Wayne, Jean Valjean, Jean Constantin.După cum vedeţi sînt nume de persoană. În sistemul spaniol de scris J se citeşte H, în cel francez şi în cel romînesc J se citeşte J, în cel britanic J se citeşte Gi, iar în el german J se citeşte i. mai e o problemă: h în cazurile John, Hahn nu se citeşte deloc!! E pus acolo ca să arate că vocala de dinaintea lui este lungă.Prin urmare avem mai multe feluri de folosire a lui J şi a lui H. Iar de vom observa cu atenţie folosirea literelor latine în diverse sisteme de scrie din Europa, vom descoperi diferenţe mari. Un exemplu cunoscut este folosirea literelor latine în sistemul de scris englezesc, unde E se citeşte E, i, ai. Y se citeşte i, ai şi chiar ă...de ex în numele Byrne (BĂRN).
  Acum, d-lor logicieni culţi care aţi auzit şi văzut alfabetul grec clasic, spuneţi voi cu mîna pe inimă dacă sînteţi siguri că tracii au folosit literele exact ca în alfabetul grecesc clasic.Întrebare: cum ar fi putut tracii din Bulgaria să fi folosit alfabetul grec clasic în sec 5 îen, cînd el abia atunci apărea la Atena unde încă se mai folosea şi alt alfabet asemănător? Adică la data cînd a fost scris inelul alfabetul clasic grecesc nu era încă răspîndit în toată Grecia, dar voi sînteţi absolut sigur că el era răspîndit la traci?
  După atîta ştiinţă mai sloboziţi şi băşini de genul: "sunteţi un cretin".

  RăspundețiȘtergere
 11. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
  V-a întrebat cineva ceva de spaniolă? Sau de limbile mai moderne?
  V-am întrebat de ce pe „PI” îl citiți „ii” și pe RO „P” când există PI în text.

  Dacă tot cititm literele cum vrem, de acum voi pronunța Florin Cretioru.

  RăspundețiȘtergere
 12. Nu trebuie să mă întrebi tu, măi prostule, ca să gîndesc. Eu ţi-am dat exemple din alte limbi ca să pricepi că şi în alte limbi decît greaca exista acelaşi fenomen. E general fenomenul. Nu mai intreba ca prostul de ce il citesc pe Pi altfel. Acela NU este Pi. Si nu mai spune ca citesc eu literele cum vreau. Eu citesc 3 litere altfel. In rest au valoarea din greaca. Ia matale un text in celimba vrei , schimba valoarea a trei litere si pe urma desparte-l in rominaste. O sa vezi ca nu poti si nimeni nu poate. Deci eu nu am reusit sa despart un text in romineste pt ca am schimbat valoarea a trei litere ci pt ca acel text a fost scris in romineste. Ai fui vrut sa fi fost acel text in romina literara din sec 20, sa fi fost scris fara greseala cu alfabetul clasic grecesc? Nu a fost asa. Tracii au avut si ei alfabete. De ce sa fi facut tracii alfabet exact ca la Atena? Tu ai auzit de alfabete antice in care sint litere de tip grecesc si litere de tip latin? Nu cred...Tu stii doua mari si late: grec si roman! Esti prea incult ca sa discuti tu cu mine. Tu poti doar sa jignesti pe un om care se ocupa cu lingvistica, istoria si care are habar despre cum se fac descifrarile de texte scrise cu unele semne necunoscute sau cu semne schimbate. ASA CEVA NU STIU NICI LINGVISTII PT CA NU SE STUDIAZA IN FACULTATI. DE ACEEA LINGVISTII NU AU PUTUT SPARGE TEXTELE CRETANE. Le-a spart un englez care nu era lingvist. Textele despărtite de mine sint bine despartite si probeaza ca limba romina s-a vorbit deja in antichitate prin urmare nu a fost nici o latinizare a limbii dacilor. Cu asa ceva nu te joci! " Ai schimbat valoarea a trei litere...." NU POTI DESFACE IN ROMINESTE SCRIS IN ALTA LIMBA DACA SCHIMBI VALOAREA A TREI LITERE!!! vad ca nu pricepi ce scriu eu. Florin Cretioru....Vai de capul tau! Eu asa am procedat? Am inversat vreo litera? Tu nu poti pricepe nici cu explicatii si exemple.

  RăspundețiȘtergere
 13. 1.Eu nu v-am adus aici și nici nu v-am întrebat nimic, dv. ați venit singur să aberați pe aici. Nu vă convine că vă întreb, tălpășița și roiu de aici, ce e greu de înțeles?
  2.Dacă nu plecați (deși ați mai promis și nu v-ați ținut de cuvânt) ar fi politicos (vezi în DEX ce înseamnă asta că din comportamentul dv. lipsește cu desăvârșire) să răspundeți la întrebări și nu cu aberații, să revenim la text:
  nu mă interesează comparații, ce literă e aia dacă nu PI?
  :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Hai să vedem!

  PS. Un singur lucru vă atrag atenția: nu mai rezist să râd atâta. Dacă nu răspundeți scurt și la obiect, ați aberat destul pe aici pe lângă subiect, fără logică și doar cu argumente pseudoștiințifice așa că vă avertizez onorabil dinainte ca și pe celălalt dacoman că altfel nu mai aveți ce posta pe aici.

  RăspundețiȘtergere
 14. Dacă ai fi fost deştept nu m-ai fi jignit. Ţi-ai fi spus părerea ta de nepriceput, ai fi văzut explicaţiile mele, le-ai fi aprofundat. Văd că pe tarlaua ta te comporţi ca un nesimţit şi ţi-o murdăreşti singur ca un prost. Subiectul l-ai dat dracului şi acum pt tine subiectul am devenit eu. Tu rîzi de mine? Şi eu rîd de tine. E foarte probabil că mai rîd de mine încă multe zeci de mii de proşti.Puţini au priceput că eu am dreptate. Pe subiect ai postat erori; că ăla e R...că ăla e Pi...iar explicaţiile mele că nu este aşa nu le-ai priceput. De altfel este evident că nu ştii prea multe lucruri despre felurile de a scrie in antichitate. Ştii u alfabet grec şi unul latin. Crezi că toţi în antichitate scriau fie cu el grec fie cu cel latin.Pe scurt eşti un submediocru care nu se poate autodepăşi.
  Nu te interesează ce literă e aia....Păi, atunci du-te dracului de bou, mai pune mina macar pe o enciclopedie să vezi că cei ce adoptă un alfabet îl modifică puţin.Vezi alfabetele romînesc şi englezesc în comparaţie cu cel latin. Vezi alfabetele bulgăresc şi rusesc în comparaţie cu cel grecesc.
  Mă, tu în prostie te apropii de perfecţiune, că eşti şi arogant deşi nu ai studiat moduri de scriere antice, dar dai lecţii unuia care a studiat asta. Barem nu mai da lecţii şi de bună purtare.

  RăspundețiȘtergere
 15. După cum spuneam: nici un dacoman nu este în stare să răspundă la o întrebare simplă, cu un răspuns simplu, deoarece nu-l deține. Dacă ați fi deținut răspunsul mă făceați șah-mat din 5 cuvinte. Așa, aberați pe lângă subiect ca toți dacomanii și vă dați mari cu câte știți dv. dar nu spuneți la nimeni. Hai sictir!

  Vă întreb pentru ultima oară: ce literă este aia în loc de PI?

  Ori răspundeți scurt și la obiect ori într-un fel sau altul cel de sus a fost ultimul dv. mesaj. Clar?

  RăspundețiȘtergere
 16. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 17. Florin Croitoru, mai încercați, dacă doriți. Întrebarea este:

  Pe inelul de la Ezerovo ce spuneți dumneavoastră că apare în loc de litera PI?

  Orice răspuns pe lângă subiect sau mai lung de un cuvânt va fi șters. Dacă nu doriți să răspundeți îmi faceți o uriașă bucurie.

  RăspundețiȘtergere